Katot Nedir ?

Negatif yüklü elektrottur. İndirgenmenin gerçekleştiği elektrot da denilebilir. Anot'un antisi olarak tanımlanabilecek, pozitifliği ve negatifliği duruma göre değişen iletken uç. Devreden akım geçirmesi için dış etkiye gerek yoksa, katot eksi uç olur. Galvanizli olan kimyasal pil reaksiyonunda ise katot artı yüklü olur.
 
Katot, bir elektrokimyasal hücrede indirgenmenin meydana geldiği elektrottur. Bir elektrolizde Hidrojenin de açığa çıkmasını önlemek için kullanılır.
 
Eksi uç yada Negatif yüklü elektrot anlamını taşır. Devreden akım geçirmesi için dış etkiye gerek yoksa, katot eksi uç olur.
galvanizli olan kimyasal pil reaksiyonunda ise katot artı yüklü oluyor.

Katot Daha çok Sıvı ve Gazlar üzerinden akım akıtılan düzenlerde negatif elektrot. Elektron tüplerinde veya lambalarda ısıtılarak elektron neşreden (yayan) eleman ve elektroliz düzenlerinde bataryanın negatif kutbunun bağlandığı elektrot, katot adını alır. Elektronlar bu elektrot sayesinde sisteme girer. Elektron tüplerinde ve gazlı deşarj lambalarında kullanılan katotlar soğuk ve Sıcak (termoiyonik) olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Soğuk katotlar herhangi bir ısı tesiri olmadan ...
 
Elektron tüplerinde ve gazlı deşarj lambalarında kullanılan katotlar soğuk ve sıcak (termoiyonik) olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Soğuk katotlar herhangi bir ısı tesiri olmadan elektron neşrederler. Elektrik gerilimi ile hızlandırılan elektronlar katota çarpar ve elektron neşrine sebep olurlar. Bu tür elektron neşrine sekonder (ikincil) emisyon denir.
 
Isıtılarak elektron yayan katotlara sıcak katot adı verilir. katotun kendisine gerilim uygulayarak ısıtılırsa buna doğrudan ısıtılan katot denir. Ayrı bir flamana gerilim uygulayarak ısıtılan katotlara da indirekt ısıtılan katot ismi verilir.
 
Katot
Elektrokimyasal hücrede dış devreden elektron alan, yüzeyinde Hidrojen atomlarının yansızlaştığı eksi elektrot. 2. Elektronların pil, elektrolitli hücre, X-ışını tüpü, vakum tüpü gibi sistemlere girdiği elektrot. Bunlardan ilkinde artı diğerlerinde eksidir. bk. elektrokimyasal hücre.
 
katodik koruma; katotlu koruma
Bir metalin bir kurbanlık anoda bağlanarak veya dc gerilimi altında katot haline getirilerek yenimden korunması. Örneğin çeliğin Asit ortamından yenimini gösteren aşağıdaki eşitlikte görüldüğü gibi çeliğe elektron verilecek olursa metalin yenimi bastırılacak hidrojen çıkışı artacaktır.
Fe -> Fe2+ + 2e- 2H+ + 2e^- -> H_2.
Elektronlar, ya şekilde gösterildiği gibi bir dış kaynaktan veya korunandan daha anodik, yenimi kendi üzerine alacak bir metalle (kurbanlık anot) temas ile sağlanır.
 
Katot Bakırı
Elektrolitli arıtmada katotta biriken Bakır ve alaşımlarının dökümünde kullanılan bakır.
 
Katot Filmi
Elektroliz işleminde çözeltinin katodun hemen bitişiğindeki kısmı.
 
Katot ışınları Tüpü
Katot ışınlarının ince bir demet halinde akışlı bir karşıt katot perde üzerine üzerine düşürüldüğü vakum tüpü.
 
katot kutuplaşması; katodik polarizasyon
Bir elektrokimyasal hücrede katot tepkimesinin yavaşlaması veya durması. İki nedenle meydana gelir: (1) metal-elektrolit arayüzeyinde tepkime basamaklarından birinin yavaş olması (etkinleşme kutuplaşması). (2) Tepkime ürünlerinin, katodu elektrikli sudan ayırarak tepkimeyi yavaşlatacak veya durduracak derecede katot yüzeyinde birikmesi (derişim kutuplaşması).
 
Katot Parlaması
Katottan çıkan yüksek enerjili elektronların çarpması ile açığa çıkan ışık fotonlarının yarattığı parlama. Elektron mikroskoplarında kullanıldığı gibi Televizyon görüntülerinin de esasını teşkil eder.
 
Katot Verimi
Katottaki akım verimi.
 
Kör Katot
Elektro kaplama çözeltisinden katışıkların ayrılması için kullanılan katot.
 
Katotta Temizleme
 
İş parçasının katot olduğu elektrolitli temizleme.

 

@ 2012 Tüm Hakları Saklıdır... FTC Yazılım